fbpx

Home

FEATURES

ขจัดฝุ่นละอองได้หมดจด
กรองอากาศให้บริสุทธิ์
กำจัดเชื้อแบคทีเรีย
ขจัดฝุ่นละอองได้หมดจด
กรองอากาศให้บริสุทธิ์
กำจัดเชื้อแบคทีเรีย
กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ขจัดฝุ่นเล็กขนาด PM2.5
สลายเชื้อก่อภูมิแพ้
กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ขจัดฝุ่นเล็กขนาด PM2.5
สลายเชื้อก่อภูมิแพ้
Breathe Cleaner and Healthier Air
Breathe Cleaner
and Healthier Air

เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องขนาด 38 ตารางเมตร พร้อมแผ่นกรอง HEPA กำจัดสารก่อภูมิแพ้
รวมถึง PM 2.5 เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์สะอาด สดชื่น กรองฝุ่นในอากาศขนาดเล็กมากถึง 0.1 ไมครอน อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดถึง 99.97% นอกจากนี้ยังกำจัดกลิ่นและสารที่ไม่ถึงประสงค์ สามารถฆ่าเชื้อในอากาศ เพื่อให้ภายในห้องได้รับอากาศบริสุทธิ์มากที่สุด

เครื่องฟอกอากาศพร้อมหลอดไฟ UVC สำหรับห้องขนาด 38 ตร.ม. พร้อมแผ่นกรอง HEPA กำจัดสารก่อภูมิแพ้เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์สะอาด และมีสุขภาพดีต่อคุณ กรองฝุ่นได้เล็กมากถึง 0.1 ไมครอน เช่น ฝุ่นละออง, ละอองเกสร ฯลฯ ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประสิทธิภาพการฟอก 99.97% นอกจากนี้ยังกำจัดกลิ่นและสารที่ไม่ถึงประสงค์ สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ ด้วยหลอดไฟ UVC เพื่อให้ภายในห้องได้รับอากาศบริสุทธิ์มากที่สุด

สำหรับห้องขนาด 38 ตารางเมตร พร้อมแผ่นกรอง HEPA
กำจัดสารก่อภูมิแพ้ รวมถึง PM 2.5 กรองฝุ่นขนาดเล็กมากถึง 0.1 ไมครอน
สามารถฆ่าเชื้อในอากาศ กำจัดกลิ่นและสารที่ไม่ถึงประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดถึง 99.97%
เพื่อให้ภายในห้องได้รับอากาศบริสุทธิ์ สดชื่น

Slider
ANION RELEASE
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

เครื่องฟอกอากาศ Ocean Air จะปลดปล่อยประจุไอออนจำนวนมาก ทำให้ออกซิเจนมีประจุลบ ซึ่งจะดึงอนุภาคที่เป็นประจุบวก เช่น ฝุ่นผงในอากาศ แบคทีเรีย ไวรัส และควัน เมื่ออนุภาคเหล่านี้ถูกรวมตัวจนหนาแน่นขึ้น จะทำให้ตกลงสู่พื้น ยิ่งอนุภาคมีขนาดเล็กเท่าไหร่ อัตราจับตัวก็จะยิ่งมากขึ้นตาม

ระบบปลดปล่อยไอออน
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

แผ่นกรองอากาศขั้นต้นของเครื่องฟอกอากาศ Ocean Air จะเป็นแบบอลูมินัม
มีคุณสมบัติกรองฝุ่นขนาดใหญ่ ขนแมว ละอองเกสร
สารประกอบในอากาศ และสิ่งสกปรกต่างๆ
โดยสามารถล้างทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

แผ่นกรองอลูมินัม
Image is not available
แผนกรอง HEPA
PM2.5
HEPA
Image not available
Image not available

แผ่นกรองความละเอียดระดับ 5 ไมครอน กับสารต้านจุลชีพ ทำให้เครื่องฟอกอากาศ
Ocean Air สามารถกำจัดแบคทีเรียในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความละเอียดของแผ่นกรอง HEPA คือ 0.3 ไมโครเมตร ซึ่งสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเกินกว่า 0.3 ไมโครเมตร ด้วยอัตราการกรองที่ 99% หรือมากกว่า ฝุ่น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส สารก่อภูมิแพ้และอนุภาคเล็กอื่นๆ ไม่สามารถผ่านแผ่นกรอง HEPA นี้ได้

ต้านแบคทีเรีย
แผ่นกรอง HEPA
Image is not available
แผนกรองสารฟอร์มาดิไฮ
Image is not available

เครื่องฟอกอากาศ Ocean Air จะใช้หลักการของปรากฏการณ์ของตัวเร่งปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมทั่วไปโดยปราศจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น แสงยูวี แสงแดด อุณหภูมิสูง หรือความดัน สามารถกำจัดสารฟอร์มาลดิไฮด์ แอมโมเนีย เบนซิน สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยในอากาศ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอื่นๆ ที่เกิดจากไม้อัด เฟอร์นิเจอร์วอลเปเปอร์ พรม ผ้าม่าน และผ้าคลุมเตียง

ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) คือรูปแบบขององค์ประกอบคาร์บอนที่มีรูพรุนขนาดเล็กที่เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสสูงเพื่อการดูดซับจากปฏิกิริยาเคมี ความพรุนระดับไมโครเพียงแค่ 1 กรัมของถ่านกัมมันต์มีพื้นที่ผิวเกินกว่า 500 ตารางเมตร ด้วยถ่านกัมมันต์ที่ดีที่สุดจากเปลือกมะพร้าวแผ่นกรองรวงผึ้งถูกออกแบบให้เพิ่มประสิทธิภาพของการดูดซับแก๊สในอากาศ ค่าไอโอดีนของถ่านกัมมันต์เกินกว่า 900 สามารถกำจัดละอองน้ำมัน กลิ่น และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ในอากาศ

แผ่นกรองสารฟอร์มาลดิไฮด์
แผ่นกรองถ่านกัมมันต์
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
ANION RELEASE
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

เครื่องฟอกอากาศ Ocean Air จะปลดปล่อยประจุไอออนจำนวนมาก ทำให้ออกซิเจนมีประจุลบ ซึ่งจะเป็นการดึงอนุภาคประจุบวก เช่น ฝุ่นผงในอากาศ แบคทีเรีย ไวรัส และควัน เมื่ออนุภาคเหล่านี้ถูกรวมตัวจนหนาแน่นขึ้น จะทำให้ตกลงสู่พื้น ยิ่งอนุภาคมีขนาดเล็กเท่าไหร่ อัตราจับตัวก็จะยิ่งมากขึ้นตาม

ระบบปลดปล่อยไอออน
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

แผ่นกรองอากาศขั้นต้นอลูมินัม มีคุณสมบัติกรองฝุ่นขนาดใหญ่
ขนแมว ละอองเกสร สารประกอบในอากาศและสิ่งสกปรกต่างๆ
โดยสามารถล้างทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

แผ่นกรองอลูมินัม
Image is not available
แผนกรอง HEPA
PM2.5
HEPA
Image not available
Image not available

แผ่นกรองความละเอียดระดับ 5 ไมครอน กับสารต้านจุลชีพ สามารถกำจัดแบคทีเรียในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผ่นกรอง HEPA ละเอียดมากถึง 0.3 ไมโครเมตร สามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเกินกว่า 0.3 ไมโครเมตร ด้วยอัตราการกรองที่ 99% หรือมากกว่า ฝุ่น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ทำให้สารก่อภูมิแพ้และอนุภาคเล็กอื่นๆ ไม่สามารถผ่านแผ่นกรอง HEPA นี้ได้

ต้านแบคทีเรีย
แผ่นกรอง HEPA
Image is not available
แผนกรองสารฟอร์มาดิไฮ
Image is not available

สามารถกำจัดสารฟอร์มาลดิไฮด์ แอมโมเนีย เบนซิน สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยในอากาศ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอื่นๆ ที่เกิดจากไม้อัด เฟอร์นิเจอร์วอลเปเปอร์ พรม ผ้าม่านและผ้าคลุมเตียง

แผ่นกรองรวงผึ้งถูกออกแบบให้เพิ่มประสิทธิภาพของการดูดซับแก๊สในอากาศ ค่าไอโอดีนของถ่านกัมมันต์เกินกว่า 900 สามารถกำจัดละอองน้ำมัน กลิ่นและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ในอากาศ

แผ่นกรองดักจับสารฟอร์มาลดิไฮด์
แผ่นกรอง
ดักจับสารฟอร์มาลดิไฮด์
แผ่นกรอง
ดักจับสารฟอร์มาลดิไฮด์
แผ่นกรองถ่านกัมมันต์
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

SPECIFICATION

อัตราศักย์ไฟฟ้า~ความถี่

220 โวลต์ ~ 50 เฮิร์ซ

กำลังไฟ

80 วัตต์

เสียงรบกวน (ต่ำ)

≤29.4 เดซิเบล

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์

20 มิลลิออนต่อลูกบาศก์ ซม.

CADR (PM2.5)

320 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

CCM (PM2.5)

P4

CADR (ฟอร์มาลดิไฮด์)

F4

พื้นที่กรองอากาศ

22~38 ตารางเมตร

ระยะเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ

 • แผ่นกรองที่ 1 ทุก 2 ปี
 • แผ่นกรองที่ 2 ทุก 6 เดือน
 • แผ่นกรองที่ 3 ทุก 6 เดือน

น้ำหนักรวม

11.0 กิโลกรัม

การฟอกอากาศ

 • กรองอากาศขั้นต้น
 • ดักจับสารฟอร์มาลดิไฮด์
 • แผ่นกรองด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)
 • แผ่นกรองต่อต้านแบคทีเรีย
 • แผ่นกรองความละเอียดสูง
 • ระบบปลดปล่อยไอออน

ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์

433x256x720 มิลลิเมตร

Slider

ติดต่อเรา

บริษัท เรียล คอนเนคท์ จำกัด 914 ถนนโชคชัย 4 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
  Slider