fbpx

การรับประกันสินค้า

เรียล คอนเนคท์ ขอขอบคุณท่านที่ซื้อเตรื่องฟอกอากาศ Ocean Air เพื่อใหท่านมั่นใจในสินค้านี้ เรารับประกันว่าสินค้าของผู้ซื้อไม่มีความบกพร่องจากการผลิตหรือ วัสดุ หากพบความเสียหายใดๆ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ ทางเรียล คอนเนคท์สามารถเลือกที่จะซ่อม เปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าให้ใหม่ โดยผู้ซื้อจะต้องนำใบเสร็จมาแสดงต่อเรียล คอนเนคท์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดของการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. การรับประกันมีผลทันที นับจากวันที่ท่านได้ซื้อสินค้าตามนโยบายระยะเวลารับประกันที่กำหนด
 2. หลักฐานการขอรับสิทธิ์ ยึดถือตามใบเสร็จที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายโปรดเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเพื่อแสดงในการขอรับการบริการหลังการขาย
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันสินค้า หากผู้ซื้อไม่สามารถแสดงใบเสร็จเป็นหลักฐาน

การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะความบกพร่อง ชำรุด เสียหายในผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากผู้ผลิตเท่านั้น การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายจากกรณีต่อไปนี้

 1. การใช้งานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการนำไปใช้งานใดๆ ที่มิใช่ครัวเรือนปกติทั่วไป
 2. การเพิกเฉย ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 3. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ความเสียหายจากสัตว์หรือแมลง จากการขนส่งแรงดันไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน
 4. ผลิตภัณฑ์ผ่านการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง และปรับตำแหน่งแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้องโดยบุคคลหรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ
 5. ชิ้นส่วนหรืออะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆ ที่สึกหรอ เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ เช่นใบมีด เฟืองใบมีด เฟืองมอเตอร์ โถปั่น ถุงเก็บฝุ่น ไส้กรองอากาศ สายไฟ แบตเตอร์รี่ รวมถึงอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด

Thank you for choosing Ocean Air

Small Domestic Appliance

 1. Warranty shall be taken an effect from the date of purchase for the period specified per policy.
 2. Proof of purchase is your receipt from the dealer, please keep it safe for claim of your rights in warranty service.
 3. Ocean Air reserves the rights to reject the warranty if purchaser could not present the original receipt as proof of purchase

Real Connect Ltd. warrants to the original purchaser of this product that the product will be free from manufacturing defects in workmanship and material for a period of six (6) months from the date of purchase this product fails due to defect in material or workmanship, Real Connect will repair, replace or supply any defective part at their option. To entitle a successful warranty, purchase must return to the retailer or contact Real Connect’s Authorized Service Center and provide a description of the defective part with the original purchase documentation or validation of warranty coverage date.

Warranty Exclusions

The warranty applies only to manufacturing faults and does not include any other service provided. the warranty does not cover failure caused by but not limited to, any of the following :

 1. Misuse of Product including normal non-household use.
 2. Negligence or irrespect of instruction indicated in product manual.
 3. Any damages because of natural disasters or external environment condition such as flood, thunder, fire, earthquake, transportation, voltage fluctuation.
 4. Any reparation, modification, change by unauthorized person/service center.
 5. Accessories/parts such as battery, blade, drive coupling, dust bag, filter or any external accessories/parts which were worn out from normal use.